Bezárás
Szeged

A szegedi önkormányzat perre visz egy 40 méteres, társasházi útszakaszt

Áll a bál Szegeden, a Mars tér 19. szám alatti közös társasházak területén. A belső udvarukon lévő, önkormányzati fenntartású óvoda dolgozói, a gyerekek szülei, valamint a társasház lakói között ugyanis nincs megállapodás annak a keskeny útszakasznak és járdának a használatáról, amelyen az óvoda megközelíthető. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy a bíróságra bízza a helyzet rendezését.


állítsuk meg a kormánypárti médiafoglalást

Nálunk nincsenek állami hirdetések. Nem is lesznek. Nem is akarjuk, hogy legyenek. Rád viszont nagyon számítunk!
Támogatom az Átlátszót

Társadalmi célú hirdetés

Az áldatlan állapotok azóta tartanak, amióta új igazgatónője lett a Szeged központjában található, Mars téri óvodának – mondta az Átlátszó Országszertének az egyik, névtelenséget kérő lakó. Az intézmény korábban úgy is hirdette magát, mint amely előtt, vagyis a társasház udvarán ingyenesen lehet parkolni. Ám az a terület nem az óvoda tulajdona, hanem a társasházé.

Így nem csak parkolni nem lehetne az udvaron, hanem autóval sem lehetne bemenni oda, a körülbelül 40 méter hosszú és egy autó szélességű úton. Ezt azonban a lakók szerint a szülők mind a mai napig rendszeresen megteszik, amivel feltartják a társasházakban élőket, akik szeretnének az udvarból ki- vagy oda beállni.

Különösen anyák napja, családi napok, évnyitók, évzárók alkalmával növekszik meg jelentősen az autóforgalom a belső udvarban, és ez fennakadásokat okoz. Volt már olyan, hogy egy lakó emiatt elkésett az orvostól, más pedig a vizsgájára nem tudott időben elindulni. A lakók sérelmezik azt is, hogy a gyermekek vagy azok szülei szemetelnek, vagy, mint már előfordult, a gyerekek az autókban is kárt tesznek. A szülők azonban a károkozást nem szokták elismerni, és ebből viták keletkeznek.

Az útszakasz egyébként nehezen bírja el több autó nyomását, és ez okozott már vízcsőtörést is. Ráadásul ezeknek javítási munkálatait nem fedezte a közös költség. A társasházakban élők felvetették, hogy az ilyen javításokhoz az óvodának hozzá kellene járulnia, valamint, hogy az intézmény a közös területen történő szemetelés utáni takarításban is részt vállalhatna.

Mindezek miatt a lakók úgy határoztak, zárva tartják a kapu egyik részét, hogy a szülők az utcán álljanak meg az autóikkal. Az ovit pedig az udvaron át csak azok a járművek közelíthetik meg, amelyek az intézményt szolgálják ki. Legalábbis a lakók ezt szeretnék.

Közülük néhányan eljuttatták hozzánk a 2017-ben, július 31-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét. Ezen a társasház közössége 26 igen és 8 nem szavazattal határozatot hozott arról, hogy biztosítják a gyalogos közlekedés lehetőségét az udvarban. A lakók döntöttek arról is, hogy ezt a szolgalmi jogot hajlandóak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Az önkormányzat a bírósági utat választotta

A közgyűlési jegyzőkönyvben olvasható megállapodási készség ellenére az önkormányzat idén június 22-én kereseti kérelmet nyújtott be a Szegedi Járásbíróságnál, melyben a telki szolgalmi jog törvény erejénél fogva, esetleg elbirtoklás útján történő megállapítását kérik. Ezen felül – az önkormányzat kérelme alapján – a lakóknak kellene viselniük a perköltséget, illetve a felperes ügyvéd díjazását is. A kereseti kérelemről az alperesek szeptemberben értesültek.

A pereskedés tárgyává tett útszakasz.

Az Átlátszó Országszerte megkeresésére a polgármesteri hivatal azt válaszolta, hogy a lakóközösség több alkalommal akadályozta, hogy az óvodát a rendeltetésszerű használat érdekében megközelítésék. Az önkormányzat álláspontja szerint a társasház által meghozott döntés érvénytelen, mivel a tulajdonosok száz százalékának kellett volna megszavaznia a szolgalmi jog alapítását, ami viszont nem valósult meg.

A társasházakról szóló törvény szerint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásához valóban a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges. A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a fenntartás (az üzemeltetés, a karbantartás és a felújítás) esetére nem vonatkozó olyan munkálattal összefüggő kiadások, amelyek az alapító okirat alapján a közös tulajdonban lévő épület, épületrész bővítésével, átalakításával vagy közös tulajdonba kerülő új épület, épületrész, illetőleg épület-berendezés létesítésével járnak.

A lakók szerint viszont a telki szolgalom nem keletkeztet új tulajdont vagy tulajdonrészt, így arra nem kell alkalmazni a törvény fenti rendelkezéseit.

Az önkormányzat véleménye az, hogy az elbirtoklás törvényi feltételei már fennállnak, ám az nem világos, miért gondolják azt, hogy ez a jog csak bírósági úton, jelentős költségekkel biztosítható. Gulyás Zoltán, az alperes társasház ügyvédje szerint sem lenne szükség bírósági útra, azonban a konkrét ügyben nem kívánt bővebben nyilatkozni, mondván, hogy az iratokat még ő is tanulmányozza.

A bírósági eljárás indokolatlan a földhivatal szempontjából is, elegendő lenne ugyanis egy közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodás – közölte egy lakóval a Csongrád Megyei Kormányhivatal.

A lakókat egyébként derült égből villámcsapásként érte a szegedi önkormányzat keresetlevele, mivel a közgyűlésen jelen voltak az önkormányzat munkatársai, akik nem jelezték, hogy a közgyűlés érvénytelen lett volna.

Az óvoda vezetője békés együttélést szeretne

Az önkormányzat és a társasházak közötti pereskedés nem érint az óvodát, de az Átlátszó Országszerte reagáltatta a lakók által elmondottakra a Szegedi ÓVI Mars Téri Óvodájának tagóvoda vezetőjét, Kovács Edinát. Az igazgatónő szerint nem alakult ki együttműködési vita az óvoda és a társasházak között. Sőt, úgy véli, csak néhány lakó viselkedik ellenségesen. Hangsúlyozta, az óvoda a békés együttélésre törekszik a lakókkal, hiszen mindenkinek ez lenne az érdeke.

Kovács Edina megjegyezte, néhány lakó nehezményezte, hogy a szülők egy része beállt gépkocsival az udvarra, amikor hozta a gyermekét. Ezért 2017 szeptemberében egy szülői értekezleten megkérték a szülőket, hogy ezután kizárólag gyalogosan kísérjék be gyermeküket az óvodába. A szülők pedig ennek a kérésének eleget is tesznek – közölte az igazgatónő. Nem is tudnak mást tenni, mivel a kapu egyik része zárva van. Így a szülők nem, csak a szállítókocsik jutnak be az udvarra.

A szemetelések fő okának az igazgatónő a közelben tanuló egyetemistákat és az udvarba húzódó hajléktalanokat tartja, és bár a lakók másképp nyilatkoztak szerkesztőségünknek, Kovács Edina azt állítja, hogy az óvoda dolgozói az udvar takarításában is oroszlánrészt vállalnak.

Az igazgatónő megemlítette, nehézséget okoz, hogy a lakók gyakran nem gyermekfülnek való kifejezéseket használva fenyegetik az óvodába érkező szülőket, vendégeket. Ráadásul akadályozzák a gyalogosan történő bejutást is, mert sűrűn bezárják még a kiskaput is. Emiatt a szülők sokszor telefonon jelzik, hogy nem tudnak bejutni vagy kimenni. Ilyenkor a dajka nyitja ki nekik a kaput.

B. Kovács Tamás

A fotók a szerző felvételei.

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszót

Az Átlátszó nonprofit szervezet, nem fogadunk el pénzt politikai pártoktól vagy az államtól. Rád viszont nagyon számítunk!

Támogatom